Йорданова, Даниела. Езиковите понятия в обучението по български език като втори език


Йорданова, Даниела (2014) Йорданова, Даниела. Езиковите понятия в обучението по български език като втори език Международна научна конференция „30 години Педагогически факултет”.В. Търново, 2014. ISBN: 978-619-00-0352-6


 В статията се представя същността на езиковите понятия и ролята им в обучението по български език като втори език за етапа 1.-4. клас.
  Статия
 езикови, понятия, обучение, български език, втори език
 Издадено
  6816
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/