Йорданова, Даниела. Обучението по правоговор и правопис в I – IV клас – дидактико-методически проекции. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 1963-2013. Великотърновски университет, 10.5. 2013. Редакционна колегия: проф. д-р Розалия Кузманова Карталова, доц. д-р Рени Христова, Коцева, доц. д-р Галя Бонева. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2015, с. 179-185. ISBN 978-619-208-001-3.COBISS.BG-ID 1274917860


Йорданова, Даниела (2014) Йорданова, Даниела. Обучението по правоговор и правопис в I – IV клас – дидактико-методически проекции. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” 1963-2013. Великотърновски университет, 10.5. 2013. Редакционна колегия: проф. д-р Розалия Кузманова Карталова, доц. д-р Рени Христова, Коцева, доц. д-р Галя Бонева. Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2015, с. 179-185. ISBN 978-619-208-001-3.COBISS.BG-ID 1274917860


 Въз основа на контент анализ на съвременната учебна документация по български език (Държавни образователни изисквания, учебни програми и учебници) за началния етап на основната образователна степен, в текста се извеждат изводи, свързани с оптимизиране на обучението по правоговор и по правопис
  Статия
 Обучение, правоговор, правопис, 1.-4. клас
 Издадено
  6814
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/