Yordanova, Dаniela. Multimedia in the Bulgarian language and litefature lessons in the first through the fourt grade


Йорданова, Даниела (2012) Yordanova, Dаniela. Multimedia in the Bulgarian language and litefature lessons in the first through the fourt grade Revista. Academiei Fortelor Terestre. Sibiu, VOL XVII, Nr. 4. CNCS code 328. ISSN 2247 – 840X, ISSN-L 1582-6384. Internasional indensing EBSKO


 Целта на изложението е да се представят възможностите на мултимедията в уроците по български език и по литература в етапа I – IV клас, като се опишат предимствата и недостатъците при използването на мултимедия в образователния процес по български език и литература в началния етап на основната образователна степен и се изяснят дидактическите изиквания към използването на мултимедия в уроците по български език и литература.
  Доклад
 мултимедия, урок, български език, литература, 1.-4. клас
 Издадено
  6811
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/