Два етюда за вариантите на календарния преход в българските народни гатанки


Дживтерева, Светла (2004) Два етюда за вариантите на календарния преход в българските народни гатанки Етнос и менталност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2004 г., т. 4, г. IV (2004), ИК “Род”, С., 26-36, ISSN 1311-493Х


 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=62035
  Статия
 български фолклор, гатанка, календарен обред


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6750
 Светла Дживтерева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/