Гатанки с отговор “тиква”


Дживтерева, Светла (2003) Гатанки с отговор “тиква” Езици на общуването (Фолклор и религия). Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2003 г., Т. 3, г. ІІІ (2003), ИК “Род”, С., 171-173, ISSN 1311-493Х


 Разработка е част от едно по-обширно изследване на българските народни гатанки като обредни текстове, спецификата на кодирането на сакралното знание в тях, мястото им в обреда и в цялостната митопоетична система. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=265336
  Доклад
 Български фолклор, народни гатанки, мит, поезия, картина за свят


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6749
 Светла Дживтерева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/