Семантика и функция на гатанките


Дживтерева, Светла (2000) Семантика и функция на гатанките Светци и фолклор. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 1998, Т. 1, г. І, (1998),. ИК “Род”. С. 2000, с. 79-83, ISSN 1311-493Х.


 (www.ongal.net/editions/5Sve_folk/16Sve-Ji.doc) https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=100362
  Доклад
 фолклор, народни гатанки, митопоетична картина на света


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6748
 Светла Дживтерева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/