"Наблюдения върху топонимията на селата Горталово, Плевенско и Кошарна, Русенско"


Дживтерева, Светла (1999) "Наблюдения върху топонимията на селата Горталово, Плевенско и Кошарна, Русенско" Живата старина. Юбилеен сборник по случай 150г. от рождението на Димитър Маринов. Сборник с материали от юбилейна научна конференция по случай 150 години от рождението на Димитър Маринов - 26 октомври 1996 г. Русе, редактори: д-р Руси Русев, Румен Горанов, д-р Николай Ненов, Русе, Издателство "Лени-АН", 1999, с. 103-106, ISBN 954-8190-407-9


 Сравнителните наблюдения върху топонимията и преданията в двете села, показват много общи черти, които се дължат на системния характер на фолклорната култура и предполагат действието на единен модел за осмисляне и усвояване на пространството.
  Доклад
 топоним, предание, фолколорен историзъм, етнично усвояване на пространството


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6746
 Светла Дживтерева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/