Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет. Презентации.


Гълъбов, Мирослав (2001) Основна компютърна подготовка - част 3. Интернет. Презентации. изд.Фабер,В.Търново


 -
  Учебник / Учебно помагало
 -


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  673
 Мирослав Гълъбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/