Постигане на човешката личност в “Житие на преп. Теодосий Търновски”.


Гавазова, Невена (2004) Постигане на човешката личност в “Житие на преп. Теодосий Търновски”. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13 – 14 декември 2002 г. Ред. колегия: Д. Кенанов /отг. ред./, Ив. Радев, Ив. Харалампиев, Й. Андреев, Н. Дончева-Панайотова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 226-234. ISBN 954-524-408-9 COBISS.BG-ID 1042559716


 В изследването се предлага агиологичен анализ на Житие на преп. Теодосий Търновски от гледна точка на християнската антропология.
  Статия
 житие, агиография, св. Теодосий Търновски, Калист Константинополски


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  6722
 Невена Гавазова

2. Кенанов, Д. Страници от книжовното наследство. Изд. ЖАНЕТ-45, Пловдив, 2014, 194. COBISS.BG-ID 1269921764

1. Кенанов, Д. За научния интерес към личността и делото на преп. Теодосий Търновски. – В: Търновски писмена, 5 / 2013, 244. COBISS.BG-ID 1121699300

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/