Житие на св. Ромил Видински. Художествени функции на библейските цитати.


Гавазова, Невена (2002) Житие на св. Ромил Видински. Художествени функции на библейските цитати. Търновска книжовна школа, т. 7. Сб. от Седми международен симпозиум: Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа, Велико Търново, 8 - 10 октомври, 1999. Ред. колегия: Г. Данчев /гл. ред./, Ив. Харалампиев, Й. Андреев, А. Давидов, Т. Коев, Л. Прашков, В. Тъпкова-Заимова, Д. Кенанов, Н. Дончева-Панайотова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, 117-129, ISBN 954-524-339-2 (Т7). Данни по НРС: 1481. ТЪРНОВСКА книжовна школа. ‐ В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1989. 954‐524‐339‐2 COBISS.BG-ID 1039827940


 Изолират се библейските цитати в Житие на св. Ромил Видински и въз основа на тях според котнекста, в който присъстват, се прави опит да се "разчете" посланието на агиографския текст и неговата специфика. Цитатите се изследват и като маркер за атрибутиране на текста, правят се конкретни изводи.
  Статия
 житие, агиография, св. Ромил Видински, монах Григорий Доброписец


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  6721
 Невена Гавазова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/