Анкетно проучване относно необходимостта от създаването на нова методика за начално обучение по катерене


Видиновски, Милен (2015) Анкетно проучване относно необходимостта от създаването на нова методика за начално обучение по катерене Спорт и наука


 
  
 
 
  6719
 Милен Видиновски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/