Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации


Видиновски, Милен (2014) Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации Сборник трудове от Юбилейна международна конференция "30 години Педагогически факултет", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 21-ви ноември, 2014, В.Т.


 
  Доклад
 
 
  6718
 Милен Видиновски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/