Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол


Видиновски, Милен (2007) Характеристика на средното равнище и разсейването на показатели, информиращи за ефективността от нова методика по минихандбал и минибаскетбол Сборник трудове от Mеждународна конференция „Кинезиология – 2007, В.Търново


 
  Доклад
 
 
  6715
 Милен Видиновски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/