Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен


Видиновски, Милен (2010) Оптимизиране на дейностите в часовете по физическо възпитание в началния етап на основната образователна степен Педагогически алманах, УИ „Св. св. Кирил и Методий”


 
  Доклад
 
 
  6714
 Милен Видиновски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/