Теория и приложение на цифровата обработка на сигналите.


Гълъбов, Мирослав (1997) Теория и приложение на цифровата обработка на сигналите. Издателство "Св.Г.Победоносец" гр.София


 -
  Учебник / Учебно помагало
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  671
 Мирослав Гълъбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/