‘Did You Get What I Said?’ or How the Speaker Uses Language.


Генова, Дафинка (2015) ‘Did You Get What I Said?’ or How the Speaker Uses Language. Veliko Turnovo: Sts. Cyril and Methodius University Press, 2015, 223 pp. ISBN 978-619-208-031-0 COBISS.BG-ID 1273606884


 Книгата включва теоретични и практически разработки на актуални проблеми в областта на прагматиката, философията на езика и вербалния хумор като семантични и прагматични аспекти на референцията, различните видове изводимост, породени от разликата между онова, което говорещият казва, и което премълчава, както и някои аспекти на лъжливите изказвания. Втората част на ръкописа разглежда вербалния хумор като комуникативна стратегия за изразяване на гражданска позиция в протестите у нас през лятото и есента на 2013 г. и в комедийното шоу “Господари на ефира”. Представят се и критично се анализират и особеностите на стендъп комедията, както и първите и прояви у нас. Хуморът се разглежда като потенциално средство за убеждаване и промяна в светогледа на зрителя/слушателя и пасивния наблюдател. Книгата е предназначена за изследователи, преподаватели и студенти в магистърски програми по лингвистика.
  Монография
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  6701
 Дафинка Генова

1. Velikova, Sylvia. Academic Listening: Exploring Second Language Lecture Comprehension - Veliko Tarnovo: “IVIS, 2019. – 286 pp., cit. pp. 15, 113, 114, 126, ISBN 978-619-205-117-4; COBISS.BG-ID - 1290252260

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/