MATLAB implementation of IMDCT used in MP3 de-coding


Гълъбов, Мирослав (2004) MATLAB implementation of IMDCT used in MP3 de-coding ЮНК"Образоването в глобализиращия се свят" ВТУ, В.Търново


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  670
 Мирослав Гълъбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/