Утробните гласове на отсъстващото време. Поетическият дебют на Калина Ковачева „Трябва да те има” от 1970 г.


Димитрова, Илияна (2015) Утробните гласове на отсъстващото време. Поетическият дебют на Калина Ковачева „Трябва да те има” от 1970 г. В: Тихата лирика в българската литература. Ред. Пл. Дойнов, Ив. Станков. София - Велико Търново, Кралица Маб, 2015, с. 298-307. ISBN 978-954-533-147-3, COBISS.BG-ID 1272333284


 Статията изследва дебютната книга на Калина Ковачева "Трябва да те има" от 1970 г. с оглед различните лирически ракурси, които съдържа, към културния експеримент на времето по деконструиране на идеологемното.
  Статия
 Калина Ковачева, тиха лирика, "Трябва да те има"


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6689
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/