Между въображаемото и реалното (повестите „Бариерата” на П. Вежинов и „Много висока тераса” на Генчо Стоев).


Димитрова, Илияна (2014) Между въображаемото и реалното (повестите „Бариерата” на П. Вежинов и „Много висока тераса” на Генчо Стоев). В: Стварност и фикциjа у култури срба и бугара. Реалност и фикция в културата на сърби и българи. Рец. С. Танасиħ, Т. Молов, Д. Милутиновиħ. Ниш, 2014, с. 63-71.


 Настоящият текст проблематизира употребите на фантазното като елемент на творбата, който взаимодейства с реалистичния план, без да го нарушава изцяло. Мащабният образ на фантастичното в повестите на Павел Вежинов и Генчо Стоев е „политащият човек”. Двете произведения се вглеждат в различните модели на свободност-не-свободност на модерната личност. В наративните преплитания на рационалното и ирационалното двете произведения полагат в различна „лирическа перспектива” човешкото съзнание.
  Статия
 фантазно, реално, полет


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6686
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/