Ранните разкази на Светослав Минков: функция на сценографския език.


Димитрова, Илияна (2013) Ранните разкази на Светослав Минков: функция на сценографския език. В: Арнаудов сборник. В чест на акад. М. Арнаудов. Т. 7. Ред. Р. Русев, Н. Ненов, Я. Пометкова, Е. Недкова, В. Донева, М. Душкова, Д. Камаринчева, Н. Бенин. Русе, ЛЕНИ-АН, 2013, с. 199-208. ISBN 978-619-7058-06-2, COBISS.BG-ID 1260185572


 Настоящото изследване е ориентирано към изследване функциите на сценографския език в ранните разкази на Светослав Минков. Сценографските възможности на текста е частен проблем на театралността като функция на езика в художественото произведение. Тъй като сценографските особености на творбата в сравнение с театралните й концепти реализират по различен начин и в различна степен първично заложената драматургичност в текста, акцентът е поставен върху сценографските възможности на езика на художествената творба като самостоятелен проблем.
  Статия
 Светослав минков, сценографски език, диаболизъм, театралност


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6684
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/