Между „входа” и „изхода” на символистичния замък („Легенда за разблудната царкиня” на Д. Дебелянов).


Димитрова, Илияна (2013) Между „входа” и „изхода” на символистичния замък („Легенда за разблудната царкиня” на Д. Дебелянов). В: Димчо Дебелянов. 125 години от рождението на поета. Нови изследвания. Архив. Спомени. Ред. И. Радев, А. Велкова-Гайдаржиева, Н. Димитров, Д. Михайлов, И. Димитрова. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 99-111. ISBN 978-954-524-920-4, COBISS.BG-ID 1260149220


 
  Статия
 замък, изгубеност, време, мрежа


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6683
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/