Историко-фолклорният език на хронотопа в романа „Мъртво вълнение” на Ивайло Петров.


Димитрова, Илияна (2006) Историко-фолклорният език на хронотопа в романа „Мъртво вълнение” на Ивайло Петров. В: Проглас: филологическо списание. Ред. П. Радева,, Н. Бурнева, Л. Цонева, Е. Налбантова, С. Станчев, С. Гърдев. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", кн. 2, 2006 (год. XV), с. 97-111. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print)


 
  Статия
 Ивайло Петров, хронотоп, история, фолклор, наратив


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6673
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/