Фолклорно-митологичното време в романа „Време разделно”.


Димитрова, Илияна (2005) Фолклорно-митологичното време в романа „Време разделно”. В: Света гора. Алманах за литература и изкуство. Ред. С. Василев, В. Шумелов, Р. Радев, А. Велкова-Гайдаржиева, И. Павлова. В.Търново, Фабер, 2005, с. 415-421. ISSN 1311-0209 (Print), COBISS.BG-ID 1121150692


 
  Статия
 Антон Дончев, хронотоп, фолклор, мит


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6672
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/