Литературни пейзажи. Творчеството на Станислав Стратиев.


Димитрова, Илияна (2015) Литературни пейзажи. Творчеството на Станислав Стратиев. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, 232 с. ISBN 978-619-208-016-7, COBISS.BG-ID 1273425380


 Книгата съдържа четири глави: "Образи на паметта и забравата в творчеството на Станислав Стратиев", "Пиесите на Станислав Стратиев. Особености на драматургичния език", "Прозата на Станислав Стратиев: между повторението и различността" и "Модели на българското в творчеството на Станислав Стратиев след 1989 г.". Първата глава на изследването проблематизира движението между пълноценните и невъзможните реализации на човешкото. Възприемайки личното усъвършенстване като естествено право на личността, което е по същество съзнателен и продължителен процес, авторът се възправя срещу всяка проява на потискане, насилие или задържане на духовните пориви на индивида. На представата, че социалната и политическата среда, която, когато е изкуствено създадена, може да пренасочва човешката воля, писателят реагира чрез различни художествени експерименти с езика и структурата на текста, обстойно изследвани в първата част на изследването. Основните особености на драматургичния езика на Станислав Стратиев са отбелязани във втората глава на книгата. Акцентът е поставен върху онези творчески търсения, които едновременно хибридизират и обновяват драматургичната форма, отключвайки я за нови езикови и жанрови синтези. Наблюденията са илюстрирани с текстове на пиесите "Римска баня", "Сако от велур", "Рейс", "Балкански синдром" и др. Отношенията, които възникват на границата между обективните и субективните измерения на личността, съпътстващи процеса на (само)формиране, (само)определяне или (само)контролиране в полето на езика, културата и традицията, са предмет на изследване в третата и четвъртата част на книгата. Акцентите са поставени върху нетрадиционните творчески намеси както в моделите на жанра на повестта и разказа, така и в тези на българското изобщо.
  Монография
 Станислав Стратиев, драматургичен език, модели на българското, жанрови и езикови експерименти, образи на паметта и забравата


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6670
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/