Михаил Воин от Потука - българският двойник на великомъченик Георги: Шаманската версия на основния мит за двубоя между Змеебореца и Змея на дълбините.


Анчев-Калоянов, Анчо (1999) Михаил Воин от Потука - българският двойник на великомъченик Георги: Шаманската версия на основния мит за двубоя между Змеебореца и Змея на дълбините. В: сп.Проглас, год. VII, 1999, №. 2, с.3-18, Велико Търново: ВТУ


 статия
  Статия
 
 Издадено
  6667
 Анчо Анчев-Калоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/