Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. Съавтор: Тодор Моллов.


Анчев-Калоянов, Анчо (2002) Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. Съавтор: Тодор Моллов. В: Българска етнология, год. ХХVІІІ, № 4, с.25-41, София, Също: Електронно списание LiterNet, № 2 (63), 07.02.2005.


 статия
  Статия
 
 Издадено
  6665
 Анчо Анчев-Калоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/