Славите ли Млада Бога? Всичко за празника Коледа, 72 коледни песни, 4 благословии. / съст., ком. и бел.


Анчев-Калоянов, Анчо (1992) Славите ли Млада Бога? Всичко за празника Коледа, 72 коледни песни, 4 благословии. / съст., ком. и бел. Велико Търново: изд. "Слово", 134 с.


 сборник
  Книга
 
 Издадено
  6650
 Анчо Анчев-Калоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/