Български народни приказки / Състав., предг. и прилож.


Анчев-Калоянов, Анчо (1999) Български народни приказки / Състав., предг. и прилож. Велико Търново, изд. „Слово“, 222 с. (Малка ученическа библиотека)


 сборник
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  6649
 Анчо Анчев-Калоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/