Български митове. (С предговор от Л.Парапулова)


Анчев-Калоянов, Анчо (1979) Български митове. (С предговор от Л.Парапулова) София, изд. „Народна младеж“, 244 с.


 монография
  Книга
 
 Издадено
  6647
 Анчо Анчев-Калоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/