Старобългарското езичество: Мит, религия и фолклор в картината за свят у българите.


Анчев-Калоянов, Анчо (2000) Старобългарското езичество: Мит, религия и фолклор в картината за свят у българите. Велико Търново, ВТУ; Второ издание: ЕИ "LiterNet", 2002, 240 с.


 студии
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  6645
 Анчо Анчев-Калоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/