Старобългарските шамани. Религиозен опит и социални функции (VIII-XII в.)


Анчев-Калоянов, Анчо (2003) Старобългарските шамани. Религиозен опит и социални функции (VIII-XII в.) София: изд. РОД, 408 с.


 монография
  Монография
 
 Издадено
  6644
 Анчо Анчев-Калоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/