Обновеният образ на Левски (за Иван Стоянов : „Нови щрихи…“).


Анчев-Калоянов, Анчо (2015) Обновеният образ на Левски (за Иван Стоянов : „Нови щрихи…“). В: Проглас. кн.1, с.169-172, Велико Търново, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“


 статия
  Рецензия
 
 Издадено
  6639
 Анчо Анчев-Калоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/