Sign Area Conversion of Radar Images


Гълъбов, Мирослав (2001) Sign Area Conversion of Radar Images Journal of applied electromagnetism. Dec.2000,V3,N3,Athens,Greece


 -
  Статия
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  663
 Мирослав Гълъбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/