Николов Д. „Анкетно проучване за наличие на тормоз в училищна среда”.


Николов, Димитър (2015) Николов Д. „Анкетно проучване за наличие на тормоз в училищна среда”. Сб. Научни статии към център за следдипломна квалификация към НСА, гр. София


 
  Доклад
 анкета, видове тормоз, ученици
 Издадено
  6596
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/