Николов Д. "Анализ на връзката между някои физически и психически показатели и въздействието им върху социалната адаптивност при юноши".


Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Анализ на връзката между някои физически и психически показатели и въздействието им върху социалната адаптивност при юноши". Първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на „Св.св.Кирил и Методий”, гр. В.Търново


 
  Доклад
 корелация


Здравеопазване и спорт

Health care and sport

 Издадено
  6593
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/