Николов Д. "Анализ на ефективността на приложена експериментална методика за развитие на психофизически качества у юноши"


Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Анализ на ефективността на приложена експериментална методика за развитие на психофизически качества у юноши" Първи научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на „Св.св.Кирил и Методий”, гр. В.Търново


 
  Доклад
 физическо натоварване, експеримент, юноши, психофизически качества


Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Sports

 Издадено
  6592
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/