Николов Д. "Зависимости между елементите на социалните отношения настъпили под влияние на експериментална методика при юноши".


Николов, Димитър (2013) Николов Д. "Зависимости между елементите на социалните отношения настъпили под влияние на експериментална методика при юноши". Годишна университетска научна конференция, НВУ “Васил Левски” – Велико Търново


 Успоредно с развитието на обществото ежедневието на подрастващите е придружено с голямо психическо напрежение, което води до повишена възбудимост, тревожност и понижено самочувствие. Това предполага склонност към агресия, неадекватно общуване и загуба на чувство за ритъм. Информацията от анализи в Националната стратегия на детето 2008-2018 г. е, че всяко пето дете в България е с проблемно развитие и се наблюдават поведенчески и емоционални проблеми. Т.е. тази негативна тенденция е обусловена от факторите социална среда и човешка психика.
  Доклад
 социален статус, юношеска възраст, спорт,


Здравеопазване и спорт

Health care and sport

 Издадено
  6591
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/