Николов Д. „Изследване на личностни черти на юноши".


Николов, Димитър (2013) Николов Д. „Изследване на личностни черти на юноши". Сб. Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта, гр. В.Търново


 
  Доклад
 юношеска възраст, психически качества и личностни черти
 Издадено
  6590
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/