Проектиране на цифров радиоприемник на базата на сигнален процесор.


Гълъбов, Мирослав (2001) Проектиране на цифров радиоприемник на базата на сигнален процесор. Юбилейна научна се-сия с международно участие на ВВМУ "Н.Вапцаров", Варна


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  659
 Мирослав Гълъбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/