Николов Д. „Изследване на моментното емоционално състояние на юноши”


Николов, Димитър (2013) Николов Д. „Изследване на моментното емоционално състояние на юноши” Първи научен семинар по проект “Развитие на академичния състав на „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново


 
  Доклад
 юноши, емоционално състояние, САН тест
 Издадено
  6589
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/