Estimation DSP processor's performance


Гълъбов, Мирослав (2000) Estimation DSP processor's performance CompSysTech '00 Proceedings of the conference on Computer systems and technologies, pp.1101-1105, DOI: 10.1145/365143.365320


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  658
 Мирослав Гълъбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/