„Ниво на агресивност при момчета и момичета на 13-14 годишна възраст”


Николов, Димитър (2012) „Ниво на агресивност при момчета и момичета на 13-14 годишна възраст” Международна научна конференция „Кинезиология 2012”, Велико Търново


 През последните години в българските училища се засилва тенденцията на агресивните и виктимни прояви. Медиите информират за множество случаи за насилие между учениците в училище и извън него. Това се дължи на изменения в поведението на подрастващите. Ключова роля се отдава на различни фактори- елементи на социалната среда, компютърни игри и филми (с ярко изразено насилие), улицата, слаб родителски контрол, приятелски кръг с асоциално поведение и др. Тези фактори придават погрешна и деформирана представа за действителността и води до възникване на агресивните прояви и антисоциално поведение.
  Доклад
 ниво на агресивност, тест за агресивност, момчета и момичета
 Издадено
  6556
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/