Николов Д. „Проучване на физическата дееспособност на подрастващи 13-14- годишна възраст”.


Николов, Димитър (2011) Николов Д. „Проучване на физическата дееспособност на подрастващи 13-14- годишна възраст”. научна конференция, Русе


 Развитието и запазването на отделните функции на организма и повишаването на жизнения тонус е свързано с постоянното приложение на физически упражнения и двигателна активност. Доказано е, че системните занимания с различните видове спорт оказват благоприятно въздействие върху развитието на всички мускулни групи, оказват положително влияние върху цялостното психическо състояние на човек и създава увереност в собствените сили и възможности.
  Доклад
 
 Издадено
  6553
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/