Николов Д. „Проучване на физическо развитие и фукционална работоспособност на деца занимаващи се с футбол”.


Николов, Димитър (2010) Николов Д. „Проучване на физическо развитие и фукционална работоспособност на деца занимаващи се с футбол”. Сб.”Иновации в образованието” 2010г, стр.1004-1007, Шумен


 
  Доклад
 функционално натоварване, физическа подготовка, футбол
 Издадено
  6551
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/