Бичоку, Eдмонд, Людмил Петров. Методика за подготовка на млади баскетболисти от Република Албания - монография, Ай анд Би, Велико Търново, 2015, 137 с. ISBN 978-954-9689-97-6. Cobis ID: 1276970980


Петров, Людмил (2015) Бичоку, Eдмонд, Людмил Петров. Методика за подготовка на млади баскетболисти от Република Албания - монография, Ай анд Би, Велико Търново, 2015, 137 с. ISBN 978-954-9689-97-6. Cobis ID: 1276970980 Publishers: I & B, Veliko Turnovo, 2015, pp. 137, ISBN: 978-954-9689-97-6. Cobis ID: 1276970980


 Developed a special training program for young basketball players - Cadets 16-18 years of age from Albania. With scientific and applied value are the results of variation, correlation and factor analysis and specific physical performance
  Монография
 basketball, methodology, young basketball players


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6547
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/