Установяване на закономерностите в динамиката на физическата дееспособност и сравнителен анализ при 12-годишни и 14-годишни хандбалисти.


Димкова, Росица (2000) Установяване на закономерностите в динамиката на физическата дееспособност и сравнителен анализ при 12-годишни и 14-годишни хандбалисти. В. Търново: Физическото възпитание и спортът между два века. Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 171-176, ISBN: 954-775-004-6.


  Целта на изследването е на основата на педагогически експеримент да се проследи развитието на физическите качества на 12-14 годишни хандбалисти. За реализирането на така поставената цел бяха решени следните задачи: 1. Установиха се закономерностите в динамиката на физическата дееспособност при 12-14 годишни хандбалисти. 2. Направен беше сравнителен анализ относно развитието на физическите качества при 12-14 годишни хандбалисти.
  Статия
 физическа дееспособност, физически качества, закономерности.
 
  6523
 Росица Димкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/