Изследване ефективността на стрелбата в хандбала при 12 и 14 годишни момчета.


Димкова, Росица (2001) Изследване ефективността на стрелбата в хандбала при 12 и 14 годишни момчета. Велико Търново: Научни трудове ВВОУ ”В. Левски”, 2001, книжка №70, с. 453-460, ISSN: 0861-0312.


 Целта на настоящето изследване е да установи ефективността на стрелбата в състезанията по хандбал, проведени в етапа на специална спортна подготовка и да разкрие нейната динамика в две възрастови групи, момчета 12 и момчета 14 годишни.
  Статия
 ефективност, динамика, спортна подготовка.
 
  6521
 Росица Димкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/