Педагогически процедури и операции за формирането на здравната култура на ученика в часовете по физическа култура.


Димкова, Росица (2001) Педагогически процедури и операции за формирането на здравната култура на ученика в часовете по физическа култура. Велико Търново: Научни трудове ВВОУ ”В. Левски”, 2001, книжка №70, с. 461-469, ISSN: 0861-0312.


 Тази статия отразява как в практиката, поради индивидуалните различия на дадената личност всеки педагог подбира необходимите средства, прилага правилните методи за обучение и възпитание, както и формира различни качества и поведение у учениците.
  Статия
 педагогически процедури, здравна култура, методи за обучение
 
  6520
 Росица Димкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/