Анкетно проучване на необходимостта от създаване на модел за обучение по минихандбал.


Димкова, Росица (2004) Анкетно проучване на необходимостта от създаване на модел за обучение по минихандбал. София: Сборник трудове НСА ПРЕС, 2004, с. 58-62, ISBN: 954-718-132-7, COBISS.BG-ID 1043143652.


 Целта на нашето изследване е да се проучи необходимостта от създаване на модел за обучение по минихандбал. За реализиране на целта бе проведена анкета с учители и треньори работещи с подрастващи хандбалисти.
  Статия
 анкетно проучване, модел, минихандбал.
 
  6516
 Росица Димкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/