Баскетболът и хандбалът в ученическите игри.


Димкова, Росица (2004) Баскетболът и хандбалът в ученическите игри. Шумен: Научна конференция ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2004, с. 335, ISSN 1314–6769.


 Статията проследява, изявата на ученическите игри, които предоставят възможност на учениците да покажат своите възможности морално-волеви, двигателни и интелектуални в условията на спортно-състезателна среда. Те отразяват развитието на училищния спорт в най-голяма степен и тъй като баскетболът и хандбалът са широко достъпни игри, се явяват комплексно средство за физическо развитие и възпитание.
  Доклад
 ученически игри, хандбал, баскетбол.
 
  6515
 Росица Димкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/